วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

ดร. จีรนุช สมโชค ไวท์
(Jeranut Somchock white, Ph.D.)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ด้านศัลยศาสตร์)

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 207 อีเมล์ j_somchock@yahoo.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2555 Ph.D (การพยาบาลศาสตร์) Flinders University ประเทศออสเตรเลีย
  • ปริญญาโท 2549 M.S. (การพยาบาล) Flinders University ประเทศออสเตรเลีย
  • ปริญญาตรี 2535 ป.พย. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory