วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ วรรณา ชัยชนะรุ่งเรือง
(Mrs. Mrs.wanna Chaichanarungruang)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ด้านศัลยศาสตร์)

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 125 อีเมล์ noowanna@yahoo.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2546 M.N. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2539 ป.พย. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 6 มีนาคม พ.ศ. 2558  อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory