วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ มาสริน ศุกลปักษ์
(Mrs. Masarin Sukolpuk)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานวิจัย

โทรศัพท์ 095-950-8831 อีเมล์ masarin@bcnnon.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2544 พย.ม. (การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2539 ป.พย. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory