วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

ดร. สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย
( sudkhanoung Ritruechai, Ph.D.)

ตำแหน่ง  : รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ - อีเมล์ sudkhanoungp@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2556 Doctor of Philosophy in Nursing (Nursing) University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย
  • ปริญญาโท 2540 M.N. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2538 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (พยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory