วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ ภิรมย์ลักษณ์ มีสัตยานันท์
(Miss Piromlak Meesattayanan)

ตำแหน่ง  : ประธานหลักสูตร งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร

โทรศัพท์ 044242397 ต่อ 105 อีเมล์ piromlak_me@hotmail.com
piromlak@knc.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2534 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2529 คบ. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2526 ป.พย. (การพยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory