วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ นวพร แก้วชูเสน
(Miss Nawaporn Keawchusan)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ กลุ่มงานหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 224 อีเมล์ majic_wanfa@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2555 ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory