วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ อริญชยา มงคลอยู่
(Mrs. Arinchaya Mongkolyoo)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานทะเบียน ประมวลผล และการศึกษาทั่วไป

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 100 อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

Develop by : Information System Engineering Research Laboratory