วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ ศศิพัชร พูลสวัสดิ์
(Miss Sasipach Poonsawat)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ - อีเมล์ sasipach@bcnnon.ac.th
sasithonpoonsawat@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค little bee

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2557 พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558  โครงการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 18 ธันวาคม 2558
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory