วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ ฉัตรทอง จารุพิสิฐไพบูลย์
(Mrs. Chatthong Jarupisitpaiboon)

ตำแหน่ง  : หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 304 อีเมล์ chatthong_tavee@yahoo.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2540 พย.ม. (การพยาบาลอนามัยชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2535 ป.พย. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory