วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ วัชรินทร์ วงษาหล้า
(Mrs. Vacharin Wongsala)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ด้านอายุรศาสตร์)

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 202, 203 อีเมล์ krunoikorat@yahoo.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2554 M.S. (Caring Science with Specialization in Nursing) Malardalen University ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2536 ป.พย. (การพยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory