วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ กัญญาณัฐ เกิดชื่น
(Mrs. Kanyanat Kerdchuen)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ด้านศัลยศาสตร์)

โทรศัพท์ - อีเมล์ kanyanat.ke@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2545 พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2538 ป.พย. (การพยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory